Hrebeň Ošarpancov.

Je utorok 10.8. a horšie počasie nám kazí plány. Z pôvodnej túry (Vidlový hrebeň) to stáčame do Zlomísk. Mame v pláne hrebeň ošarpancov. Po dvojhodinovom výšlape nastupujeme do komína. Pokračujeme hrebeňom na Malý potom Prostredný a tak Veľky Ošarpanec. Tento hrebeň je stará overená klasika, ktorá nikdy nesklame a tak to bolo aj tentokrát…